สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด “สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี, คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าร่วมการสอบคัดเลือกโดยพร้อมเพียง ทั้งนี้ได้มีผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบคัดเลือกจำนวน ๑ รูป ได้แก่ พระทินพล ชยาภิภู/ไชยสงค์ โดยในการสอบคัดเลือก คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกได้สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกในประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งให้ผู้รับการสอบคัดเลือกสาธิตการสอน เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *