คณะบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้ารับพร จากพระธรรมวัชราจารย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 14

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤ

Read more