ประชุมบุคลากรประจำ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 และพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและรับนโยบายในการทำงานจากผู้บริหาร

วันศุกร์ที่ 15 มกราค

Read more

ประชุมประชาคมเรื่องที่ดินของรัฐ แปลงโคกหนองรักสาธารณะประโยชน์เพื่อขอต่อใบอนุญาติให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ

ด้วยองค์การบริหารส่ว

Read more