พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ ๖๘ มหาบัณฑิตรุ่นที่ ๓๓ ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๙ และซ้อมรับปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาค

Read more

คณะบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้ารับพร จากพระธรรมวัชราจารย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 14

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤ

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์พิพัฒน์ คันธา อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, อดีตนายอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุ

Read more

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์พิพัฒน์ คันธา อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, อดีตนายอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ ๒๔ ตุล

Read more

คณะผู้บริหาร มจร. เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดี กับ ท่าน ดร.สุทิน คลังแสง ในโอกาสดำรง ตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยา

Read more