มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม บ้านขี้เหล็ก ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ ๓ พฤศจิกาย

Read more

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาค

Read more

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อสมทบทุนบูรณะปรับปรุงห้องรับรอง สำนักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมทั้งครุภัณฑ์สำนักงาน

วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงห

Read more

พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้เมตตานำภัตตาหารข้าวกล่องจำนวน ๑๕๐ กล่อง แจกจ่าย

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนาย

Read more