อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอด และลงนามรับมอบแผนปฏิบัติการประจำปี และรับมอบนโยบายขับเคลื่อนงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

พระมหาอรรถพงษ์ สิริโ

Read more