ประกาศศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>>

Read more

สวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ นายอุฤทธิ์ บุญคะสีทา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฏร์

วันอังคารที่ ๑๑ มกรา

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูวิชัยกิตติคุณ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม, อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณมงคล

วันอังคารที่ ๔ มกราค

Read more