พิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์พิพัฒน์ คันธา อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, อดีตนายอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุ

Read more

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์พิพัฒน์ คันธา อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, อดีตนายอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ ๒๔ ตุล

Read more