ประชุมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎา

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม” ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรก

Read more

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎา

Read more

โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญเดือน ๘ “ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

Read more

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อตรวจรับงานงวดงานที่ ๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ก

Read more

ความคืบหน้าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)” ภาพวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดูรูปภาพเพิ่มเติม&gt

Read more

โครงการทำนุบำรุงและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ แสดงพระธรรมเทศนา (รูปแบบออนไลน์)

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎ

Read more

ฉลองกุฐิ “อุ้ย-สา” บุรพการยานุสรณ์ พระเทพสิทธาจารย์(น้อย อุทัยสา) สร้างเป็นอนุสรณ์แด่ คุณพ่ออุ้ย – คุณแม่สา อุทัยสา

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรก

Read more