ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤ

Read more

พิธียกยอดฉัตรเจดีย์พุทธคยา (จำลอง) และยกยอดฉัตร นภศูลพระปรางค์ ๔ ทิศ มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประสรรค์

วันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤษ

Read more

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารพระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ธ

Read more