สวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ นายอุฤทธิ์ บุญคะสีทา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฏร์

วันอังคารที่ ๑๑ มกรา

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูวิชัยกิตติคุณ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม, อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณมงคล

วันอังคารที่ ๔ มกราค

Read more

พิธีแสดงมุทิตาจิต พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ป.ธ.๙, ดร. ในโอกาสเข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และ พระมหาภัสดา พฺรหฺมทสฺสี ป.ธ.๖ ในโอกาสเข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันว

Read more

พิธีถวายมุทิตาสักการะปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาธรรมนิเทศ แด่ พระมงคลรัตนวิเทศ, ดร. (ปรีชา ธมฺมจารี)

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ ธั

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศล คุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์ ๑๐๐ วัน โยมบิดาของ พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. ป.ธ.๙ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤ

Read more

พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างกุฏิ “สา” มาตุยานุสรณ์ อนุสรณ์ คุณแม่สา อุทัยสา โยมมารดา พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิ

Read more