คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ด.(กิตติ์)

วันเสาร์ ที่ ๑ สิงหา

Read more

ถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วันอังคารที่ ๖ กันยา

Read more

โครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ (ภายใต้กิจกรรม : เทคนิคการตรวจสอบจัดทำรายงานการเงิน เพื่อลดข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

วันที่  ๒๖ เดือ

Read more

ฉลองกุฐิ “อุ้ย-สา” บุรพการยานุสรณ์ พระเทพสิทธาจารย์(น้อย อุทัยสา) สร้างเป็นอนุสรณ์แด่ คุณพ่ออุ้ย – คุณแม่สา อุทัยสา

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรก

Read more

โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕”

วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถ

Read more