พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสมพงษ์ เนื่องแก้ว โยมบิดาของ เจ้าอธิการณัฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ เจ้าคณะตำบลมะอึ เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดบ้านกู่/นักจัดการงานทั่วไป/ปฏิบัติหน้าที่นักพัสดุ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วันเสาร์ ที่ ๗ พฤษภา

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณแม่บาง สืบมา โยมมารดาพระครูปัญญาพุทธิวิเทศ (มังกร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาคปรก

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เดื

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณแม่บุญ หนองพร้าว โยมมารดาพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะสลัก ๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๒๓ เดือน

Read more

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บุญ หนองพร้าว โยมมารดาพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะสลัก๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เด

Read more

พิธีรดน้ำศพคุณแม่บุญ หนองพร้าว โยมมารดาพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะสลัก๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือน

Read more

พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาตรวจเยี่ยม การก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประเมินและคัดเลือกผลงานวิจัย “ระดับดี” และนักวิจัยดีเด่น “ระดับดีมาก”

คณะผู้บริหาร คณาจารย

Read more