โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

วันอังคารที่ 25 พฤษภ

Read more

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤ

Read more

สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม

Read more