พิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อทองสา หนองพร้าว โยมบิดาพระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. ผจล.วัดมหาธาตุฯ กทม.

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจ

Read more