ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อสมทบทุนบูรณะปรับปรุงห้องรับรอง สำนักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมทั้งครุภัณฑ์สำนักงาน

วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงห

Read more

พิธีฌาปนกิจ ศพคุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์ โยมบิดาของ พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. ป.ธ.๙ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิง

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์ โยมบิดาของ พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. ป.ธ.๙ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหา

Read more

พระเทพสิทธาจารย์ ให้สัมภาษณ์ เรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อสังคม ในวาระครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี ๑๓ กันยายนนี้

๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ สร้า

Read more