โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปริฟิก ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม

Read more

การประกวดขับร้องสรภัญญ์อีสานและการแข่งขันกลองยาวโบราณ ในโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานประเพณีพื้นถิ่นอีสาน

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยา

Read more

โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญเดือน ๘ “ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

Read more

โครงการทำนุบำรุงและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ แสดงพระธรรมเทศนา (รูปแบบออนไลน์)

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎ

Read more

โครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ประจำปี ๒๕๖๓ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยา

Read more