ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อตรวจรับงานงวดงานที่ ๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมเพื่อตรวจรับงานงวดงานที่ ๒ นำโดย พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ,ดร. ประธานกรรมการ, รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรม นครจําปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ บริษัทปรมินทร์ก่อสร้างมหาสารคาม จำกัด ผู้ดำเนินการก่อสร้าง ได้รายงานส่งมอบงาน งวดที่ ๒ โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *