โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญเดือน ๘ “ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา และพระราชทานเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่ออัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัดต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญเดือน ๘ “ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕” เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

การนี้ คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธี นำโดย พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม, เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พร้อมคณะผู้บริหาร ได้แก่ พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, พระครูพิศาลโพธิธรรมรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมพิธี แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทานแก่วัดในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามและจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๓๐ วัด

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก : MSU NEWS ดูข่าวเพิ่มเติม>>

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *