สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม” ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม” ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video Conferencing นำโดย พระครูพิศาลโพธิธรรม รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้รับการมอบหมายจากพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ให้เป็นประธานในพิธี นำกล่าวบูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากร ๒ รูป/ท่าน ได้แก่ พระมหาสุเทพ สุปณฑิโต รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตา ร่วมตรวจร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ และร่วมกัน Works Shop ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *