ประชุมกับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา (ส่วนกลาง)

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวพิมวดี  คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม และนางสาววัชราภรณ์ เสนาราษฎร์ นักวิชาการการเงินและบัญชี ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา (ส่วนกลาง) เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ในส่วนภูมิภาค

     โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในการประชุม และให้นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามกรอบภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด และพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *