ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัดประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้นครจำปาศรีสมัยทราวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ท่านใหม่ พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร เพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ให้พัฒนาต่อไป โดยในการประชุม ประธานได้แจ้งผู้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ พร้อมภาระงานของแต่ละท่าน และแจ้งไปปัญหาของแต่ละส่วนงาน ในสำนักงานวิทยาลัย ต่อรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารให้รับทราบ เพื่อนำพาคณะทำงาน พัฒนาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ต่อไป

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

facebook page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *