ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ GoogleMeeting นำโดย พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม กล่าวเปิดประชุมและนำบูชาพระรัตนตรัย โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ประชุมในวาระต่างๆ อาทิเช่น แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563, แจ้งรายงานการประเมินตนเองหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563, แจ้งพิจารณารายงานการประเมินตนเองหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต การเขียน SAR หลักสูตรพุทธศาสนาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563, ร่างคำสั่งตั้งอาจารย์พิเศษ เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *