สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ(รอบสอง)ระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)และระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(พธ.บ), หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต(ร.บ.) ณ ห้องประชุม 101 อาคารศูนย์การเรียนรู้นครจำปาศรีสมัยทราวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ได้แก่ พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ, พระครูพิศาลโพธิธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต, พระครูโพธิธรรมานุศาสก์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต, ดร.อดุลย์ หลานวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต, นายชาญชัย เพียงแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ พร้อมทั้งชี้แจ้งบริบท ชี้แจ้งการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้ผู้สมัครรับทราบ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *