ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัดประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google meeting นำโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ แต่ละส่วนงานในสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบวันที่ ๒๑ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และได้รับฟังข้อปฏิบัติ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงาน จากประธานในการประชุม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสำนักงานวิทยาลัย พระมหาประกาศ อาภากโร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *