ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับระบบสถานศึกษา 4.0 ณ อาคารวิทยบริการ B สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ขามเรียง)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศ

Read more