ประชุมพิจารณาภาระงานบุคลากร ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น.
ผู้บริหารและประธานหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ได้ประชุมพิจารณาภาระงานบุคลากร ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *