โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อวิดีทัศน์ในศตวรรษที่ ๒๑

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ส่วนงานห้องสมุดและเทคโนโลยี ร่วมกับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อวิดีทัศน์ในศตวรรษที่ ๒๑
โดยใช้โปรแกรม Wondershare Filmora9 ในการตัดต่อสื่อวิดีทัศน์และอัพโหลดสื่อวิดีทัศน์ขึ้นเผยแพร่ผ่านทางสื่อ Youtube
โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 รูป/คน คณาจารย์เจ้าหน้าที่ จำนวน 12 ท่าน วิทยากร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
นายพิพัฒน์ คันธา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ กฎหมายและข้อบังคับในการเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์
นายจตุรภัทร สืบสาย นักวิชาการศึกษา
ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การผลิตสื่อวิดีทัศน์และการเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ผ่านทางสื่อ Youtube
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรูปเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *