ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบวนแผนพัฒนาระยะที่ 12 และยกร่างแผนพัฒนาระยะที่ 13 ณ บุษบารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต
พระมหาประกาศ อาภากโร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบวนแผนพัฒนาระยะที่ 12 และยกร่างแผนพัฒนาระยะที่ 13
เครือข่ายความร่วมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ บุษบารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *