วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๓
Read more.
ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระธรรมรัตนด
Read more.
อบต.คันธารราษฎร์ นำรถฉีดน้ำล้างพื้นรอบอาคาร
Read more.
No Post found
กิจกรรมชี้แจงการทำวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบ
Read more.
โครงการพัฒนาบุคลากร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ก
Read more.
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๒ และการ
Read more.
พิธีรดน้ำศพ คุณยายสา อุทัยสา โยมมารดาของ พระเทพสิท
Read more.
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลแผนพัฒนามหา
Read more.
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ม
Read more.
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที
Read more.
ประชุมฝ่ายวิชาการร่วมกับหลักสูตร​และสำนักงานวิชากา
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

 

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด