ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารพระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) ชั้น ๑ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวัชราจารย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม โดยการประชุม ได้มีการแจ้ง และพิจารณา ในประเด็นต่างๆ อาทิ เช่น แจ้งกำหนดการ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประเพณีทอดเทียนโฮมและบำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์, การประกวดจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและบุญประเพณีอีสาน, การประกวดพานเครื่องสักการะและพานดอกไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *