ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

#รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
📣หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พ.ธบ. (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) จำนวน ๑๑ รูป/ท่าน
📣หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. จำนวน ๑ ท่าน
📣หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ป.บส. จำนวน ๘ รูป

วันเวลาและสถานที่สอบ
👉วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔
👉สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
👉สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น
👉ห้อง ๑๐๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้นครจำปาศรี สมัยทราวดี
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF รอบที่ 1>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *