โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้พระสอนศีลธรรมมีความเข้าใจในบทบาทของมหาวิทยาลัยและการเป็นพระสอนศีลธรรม ตลอดถึงมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ณ หอประชุม วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยแบ่งออกเป็น ๔ วัน วันละไม่เกิน ๑๐๐ รูป ตามที่จังหวัดกำหนด เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิด-ปิด โครงการ, พระครูพิศาลโพธิธรรม รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต ได้เมตตาบรรยายปัญหาและการแก้ปัญหาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ ได้เมตตาบรรยายบทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, นายอำพร กุดแถลง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ได้บรรยายการปรับตัวของพระสอนศีลธรรมในยุคใหม่, พระครูปลัดพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้บรรยาย อธิบาย การต่อสัญญา ข้อพึงปฏิบัติและชี้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อทบทวน สร้างความเข้าใจ กับบทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทั้งนี้ได้มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้มาเล่าประสบการณ์สอนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในยุคสมัยใหม่

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *