โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง “พระสงฆ์รุ่นใหม่กับการสร้างเพจบนออนไลน์กับการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต นำโดย พระครูโพธิธรรมานุศาสก์, ดร. ,ดร.อดุลย์ หลานวงศ์ ,พระครูอนุกูลปริยัติการ, ดร. ได้จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง “พระสงฆ์รุ่นใหม่กับการสร้างเพจบนออนไลน์กับการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดสุวรรณาวาส ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทธิพงษ์ อุพลเถียร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เป็นวิทยากร โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ social media ในปัจจุบัน, บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์, พฤติกรรมผู้บริโภคยุคออนไลน์, Social Media แต่ละประเภท เป็นต้น ช่วงบ่าย ได้มีการ Workshop การสร้าง Facebook Fan page, การสร้าง Content ขององค์กรบน social media, การวางแผนการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *