ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
📣หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พ.ธบ. (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) จำนวน ๘ รูป
📣หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. จำนวน ๕ รูป
📣หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ป.บส. จำนวน ๙ รูป

วันเวลาและสถานที่สอบ
👉วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
👉เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
👉ห้อง ๑๐๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้นครจำปาศรี สมัยทราวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *