โครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดผลงานการปฏิบัติศาสนกิจ ของนิสิต รุ่นที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูพิศาลโพธิธรรม รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดผลงานการปฏิบัติศาสนกิจ ของนิสิต รุ่นที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เพื่อเป็นการพิจารณาประกวดการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นเลิศ โดยมีนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๐ รูป ที่ออกปฏิบัติศาสนกิจ นำเสนอโครงการ มีการสัมภาษณ์และพิจารณาความเหมาะสมตามเนื้อหา ขั้นตอน ผลการดำเนินโครงการปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อคัดเลือกส่งเข้าประกวดในระดับภาคต่อไป

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *