วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
ติดตั้งบอร์ดโครงสร้างบุคลากรและบอร์ดประชาสัมพันธ์
Read more.
ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์
Read more.
No Post found
No Post found
อบรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัล
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
Read more.
ประชุมรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสถานที่วิท
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด