โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัด “โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. รักษาการผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธาน, พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.สุนันทกิจ  เทียงเดช นักวิชาการการเงินและบัญชี(ชำนาญการ) รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ ที่ปรึกษาคลังจังหวัดมหาสารคาม/กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่วนงานที่เข้าร่วมแบบ  ONSITE รวม  ๔๐  รูป/คน ประกอบด้วย วส.มหาสารคาม ๓๐ รูป/คน / วข.ขอนแก่น  ๕ คน/ และ วส.ร้อยเอ็ด  ๕ รูป/คน ได้รับความเมตตาจาก พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตามอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ แบบ ONSITE

ส่วนงานที่เข้าร่วมแบบ ONLINE รวมจำนวน ๘๙ รูป/คน ประกอบด้วย มจร. ส่วนกลาง/ กองคลังและทรัพย์สิน สนง.อธิการบดี/ คณะสังคมศาสตร์ มจร./ วข.พะเยา/ วข.เชียงใหม่/ วข.นครราชสีมา/ วข.นครศรีธรรมราช/ วข.สุรินทร์/ วข.หนองคาย/ วข.สุรินทร์/ วส.ชลบุรี/ วส.ชัยภูมิ/ วส.เชียงราย/ วส.น่าน/ วส.นครพนม/ วส นครลำปาง / วส.บุรีรัมย์/ วส.ปัตตานี/ วส.พุทธโสธร/ วส.ระยอง/ วส.ราชบุรี/ วส.เลย/ วส.ศรีสะเกษ/ วส.สุราษฎร์ธานี/ วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี/ รร.พระปริยัติธรรม/ รร.วาปีคณานุสรณ์วิทยา

ภาพบรรยากาศ วันที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานที่เข้าร่วมแบบ  ONSITE ประกอบด้วย วส.มหาสารคาม / วข.ขอนแก่น / และ วส.ร้อยเอ็ด ร่วมกันทำกิจกรรม Works Shop จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ และจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยได้รับคำแนะนำจาก ดร.สุนันทกิจ  เทียงเดช นักวิชาการการเงินและบัญชี(ชำนาญการ) รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ภาพบรรยากาศ วันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>> บรรยากาศ วันที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

Facebook Page>> บรรยากาศ วันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *