โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕”

วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕” นำโดย พระครูพิศาลโพธิธรรม รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ให้เป็นประธานในพิธี

ภาคเช้า รับฟังบรรยาย เรื่อง “การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน” โดย พระมหาสุเทพ สุปณฑิโต รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาคบ่าย เป็นกิจกรรม Works Shop รวมกันจัดทํารายงานการดําเนินงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *