โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาระบบงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวาราวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากคณาจารย์และบุคลากรจากวิทยาเขตขอนแก่นได้เป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานระบบงานบุคคลผ่านเว็ปไซต์เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานด้านการพัฒนางานบุคคลของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *