ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
พระมหาประกาศ อาภากโร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพิมลธรรม (ห้อง ๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *