ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting และระบบ Mcu E-meeting (ระบบเอกสารการประชุมออนไลน์) โดยได้รับความเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม โดยการประชุม แต่ละสำนักงาน, หลักสูตร และกลุ่มงาน ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอประเด็นต่างๆ เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *