ประชุมบุคลากรประจำ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 และพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและรับนโยบายในการทำงานจากผู้บริหาร

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรประจำ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 และพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและรับนโยบายในการทำงานจากผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เป็นประธานในพิธี พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้กล่าวนโยบายในการทำงาน พระมหาประกาศ อาภากโร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น ได้เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้ว่าจ้าง ในพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและรับนโยบายในการทำงานจากผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม และในวันนี้คณะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการบรรจุใหม่ ได้ร่วมกันภัตตาหารเพล/อาหารกลางวัน แด่บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกรูป/ท่าน พร้อมทั้งร่วมกันถวายมุทิตาจิตแด่พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามและพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม นครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฏร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *