ส่งมอบงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการส่งมอบงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม นครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฏร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการส่งมอบงาน และได้รับเกียรติจาก คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ ท่าน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ผู้ดูแลเรื่องโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้บรรยายและส่งมอบงานแก่ผู้ดูแลเรื่องโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *