ประชุมประชาคมเรื่องที่ดินของรัฐ แปลงโคกหนองรักสาธารณะประโยชน์เพื่อขอต่อใบอนุญาติให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ ได้รับแจ้งจากนายอำเภอกันทรวิชัย ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแจ้งความประสงค์ขอต่อใบอนุญาติให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ แปลงโคกหนองรักสาธารณะประโยชน์ ตั้งอยู่ตำบ คันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากใบอนุญาตดังกล่าวใกล้สิ้นสุดการอนุญาติแล้วนั้น ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ จึงได้นัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฏร์ ผู้เคยใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าสมควรให้มีการเข้าใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนที่ได้มีการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐหรือไม่ โดย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้หมอบหมาย พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต, พระมหาประกาศ อาภากโร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, นายพิพัฒน์ คันธา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในการเข้าร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้

ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ บ้านโคกก่อง ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเวลา 13.30 น.

ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ บ้านดอนดู่ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ บ้านหนองขอน ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *