ประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม นครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฏร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม ในการประชุมได้มีการแจ้งคำสั่งต่างๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น แจ้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ,แจ้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ,แจ้งคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ๒๕๖๔ ,แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *