ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ และปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยวิธีการสรรหา

สอบคัดเลือก วันที่ 7

Read more

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ และปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปโดยวิธีการสรรหา

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF&gt

Read more