โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. ศุนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารหอประชุม เอนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดย พระเทพสารคามมุนี ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานเปิดโครงการและพระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานปิดโครงการและได้กล่าวในโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากร จำนวน 4 รูป/ท่าน ได้แก่ 1.พระครูปริยัติสารธรรม โรงเรียนวัดป่านาเชือก 2.ดร.รัฐกร ลงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 3.ผอ.เพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม 4.นายนิรุต ป้องสีดา นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม ได้บรรยายถวายความรู้ต่างๆ อาทิเช่น บทบาทหน้าที่, ข้อพึงปฏิบัติ, การวางตัว, การใช้เทคโนโลยีในการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นต้น และในวันนี้ยังได้ให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแต่ละเขตพื้นที่แต่ละอำเภอได้ยื่นเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อโครงการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *