โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านการบริหารงานพัสดุ

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 12.30 น. – 16.30 น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านการบริหารงานพัสดุ โดยพระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ คำนวล รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรในโครงการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฟังการบรรยายและมีนักวิชาการพัสดุ นางสาวสร้อยสุดา สีวงษ์ จากวิทยาลัยสงฆ์นครพนม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ท่าน

ซึ่งโครงการนี้ได้จัดในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ.2563 วันนี้เป็นวันแรกของโครงการ เป็นภาคของการบรรยาย โดยบรรยายในห้วข้อ “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจักจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”  ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับ ขั้นตอนการดำเนินการด้านพัสดุต่างๆ พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านการบริหารงานพัสดุ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และเป็นวันสุดท้ายของการจัดโครงการ ในส่วนของวันนี้ จะเป็นภาคของการ Workshop การลงมือปฏิบัติจริง โดยนำแผนงานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อการประกวดราคาลงระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดย นายประเสริฐ คำนวล รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำ ขั้นตอน ข้อปฏิบัติต่างๆ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *