โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันจันทร์ที ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดหนองทุ่ม ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุได้ดำเนินกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต และลดปัญหาทางจิตและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ นำโดย พระครูสารกิจประยุต, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ ๑.ผู้สูงอายุ บ้านหนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม, ๒.นายก อบต.หนองทุ่ม, ๓.กำนัน ตำบลหนองทุ่ม, ๔.ปลัด อบต.หนองทุ่ม, ๕.ประธานสภา อบต.หนองทุ่ม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *