โครงการไตรสิกขาพัฒนาชาวพุทธต้นแบบ

วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๔ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้ร่วมกันจัด “โครงการไตรสิกขาพัฒนาชาวพุทธต้นแบบ” ณ วัดป่าดอนปู่บ้านยาง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นำโดย พระครูพิศาลโพธิธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ฝ่ายกิจการนิสิต, เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย ได้เมตตาเป็นประธาน คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ, นายภานุวัฒน์ สิงห์คำป้อง อาจารย์ วิทยากรบรรยาย ได้แก่ พระครูพิศาลโพธิธรรม, พระครูประภัสธรรมมงคล, พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. โดยมี นางสาวจิราณี ตรีพรหม กำนันตำบลขามเฒ่าพัฒนา ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านยางเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๑) การฝึกอบรมนิสิตให้นิสิตมีทักษะด้านการอบรมชาวพุทธให้นำหลักไตรสิกขามาใช้กับการพัฒนาชีวิตเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของสังคม และการพัฒนาคนในชุมชนให้เป็นชาวพุทธต้นแบบ ๒) การบูรณาการหลักไตรสิกขากับการอนุรักษ์ป่า โดยการนำนิสิตทำกิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นยางนาร่วมกับชุมชนเพื่อต่อยอดไปสู่การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการวิจัยป่าอนุรักษ์ต้นแบบต่อไป

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *