โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีพระครูพิศาลโพธิธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามฝ่ายกิจการนิสิต, เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย เป็นประธานเปิดงาน คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และอาจารย์ภานุวัฒน์ สิงห์คำป้อง โดยมีวิทยากร คือ พระครูปภัสร์ธรรมมงคล, พระครูสุตธรรมมงคล และผู้นำชุมชน

         กิจกรรม : การให้ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและนำนิสิตลงพื้นที่ทำกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ ชุมชนบ้านยาง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนในการบริการวิชาการของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *